ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE NA NAJLEPIEJ ZACHOWANY ZABYTEK WIEJSKIEGO BUDOWNICTWA DREWNIANEGO W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM
 
W ciągu XIII lat konkursu udało nam się udokumentować ponad 860 budynków w Województwie Podlaskim, o których stan dbają sami ich właściciele. Zawdzięczamy to władzom gmin i ich mieszkańcom, którzy darząc nas zaufaniem pozwalają nam zajrzeć pod „strzechy” swoich drewnianych chat. To dzięki takim ludziom kolejny raz będziemy mogli podziwiać piękno i różnorodność architektury podlaskich wsi i nagradzać tych, którzy dbają
o to by zachować dziedzictwo architektoniczne i kulturowe Podlasia.
 
Naszym głównym zadaniem jest ochrona tradycyjnego, wiejskiego budownictwa poprzez tworzenie dokumentacji fotograficznej obiektów w terenie, które poddajemy ocenie. Ocena obiektów opiera się na opinii członków jury wyrażonych w sytuacjach dyskusyjnych większością głosów, którzy biorą za podstawę następujące kryteria:
 
- stan zachowania obiektu zgodny z tradycją regionalnego budownictwa wiejskiego
- zachowanie wnętrza zgodnego z tradycją lokalną, a zwłaszcza urządzeń grzewczych
- obiekty małej architektury (płot, studnie, kapliczki, itp.)
- otaczającą zieleń nawiązującą do charakteru budynku
 
Zwracamy się do Władz Jednostek Samorządu Terytorialnego i Mieszkańców Województwa Podlaskiego by po raz kolejny pozwolili nam z pasją kontynuować nasz cel, jakim jest dokumentowanie dziedzictwa architektonicznego i kulturowego Podlasia.
 
 
Jury Konkursu
plakat
Załączniki:
Oświadczenie+ZABYTEK
Regulamin+konkursu+2018

 

Opublikowano: 2018-02-16 14:00

Wydrukuj