Uprzejmie informujemy, iż w dniu 7 grudnia 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, sala 115) odbędzie się Konferencja "Doświadczenia 20-lecia agroturystyki na Podlasiu i kierunki jej dalszego rozwoju" realizowana przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim przy współpracy z Podlaskim Stowarzyszeniem Agroturystycznym.
Konferencja jest kierowana do kwaterodawców z obszarów województwa podlaskiego oraz samorządów i instytucji działających na rzecz turystyki wiejskiej.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji. Program konferencji oraz karta zgłoszenia w załączeniu. Wypełnioną kartę prosimy przesłać w terminie do 1 grudnia 2017 roku na adres: cit@podlaskieit.pl, lub pocztą na adres: Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna
ul. Malmeda 6, 15-440 Białystok.
Więcej informacji na stronie: www.podlaskieit.pl oraz www.podlaskie.ksow.pl

Zaproszenie konferencja agroturystyki
Załączniki: Formularz zgłoszeniowy konferencji

 

Opublikowano: 2017-11-27

Wydrukuj