Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku z dnia 03.04.2017r. dotyczący zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka w okresie wiosennym
Szrotówek kasztanowcowiaczek (Cameraria ohridella) występuje w Polsce powszechnie, a jego obecność w kraju notuje się od roku 1998. Szkodnik ten jest odporny na niekorzystne warunki zewnętrzne i posiada duży potencjał biologiczny. Żerowanie larw szrotówka powoduje uszkodzenia blaszek liści kasztanowców, na skutek czego, liście brązowieją i przedwcześnie opadają, co obniża walory estetyczne kasztanowców jak również zakłóca rytm rozwojowy drzew i obniża ich mrozoodporność.
Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka jest trudne ze względów technicznych i obowiązujących przepisów prawnych, które nie pozwalają na opryskiwanie koron drzew w miastach ze względu na szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. W chwili obecnej nie ma środków ochrony roślin zarejestrowanych do zwalczania tego szkodnika.
Celem ograniczenia populacji szrotówka w okresie wiosennym można zastosować:
- opaski lepowe na pnie drzew służące do odłowu samców i samic szrotówka wędrujących po pniu zaatakowanych drzew. Skuteczność opasek lepowych może poprawić dołączony dyspenser feromonowy, który pozwoli zwiększyć liczbę odławianych samców szkodnika;
- pułapki do odłowu samców szrotówka z dyspenserem feromonowym - umożliwiają monitoro wanie populacji szkodnika oraz ograniczają jego nasilenie. Stosowanie pułapek feromonowych zalecane jest w przypadku niewielkich siedlisk lub pojedynczych drzew.
Szczegółowych informacji udziela Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku.
Załącznik:
1. Komunikat WIORiN w Białymstoku

 

Opublikowano: 2017-04-06

Wydrukuj