URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
15-888 Białystok, ul. Kard. S.Wyszyńskiego 1         
Białystok, 23 stycznia 2018 r.
EST-III.520.4.2018
 

       Szanowni Państwo
                                                                          
W celu zwiększenia bezpieczeństwa podróżowania przygotowaliśmy informację zawierającą wskazówki w jaki sposób sprawdzić wiarygodność przedsiębiorców organizujących imprezy turystyczne i jakie dane należy uzyskać o organizatorach turystyki przed zawarciem umowy o imprezę turystyczną.
W związku z powyższym licząc na zrozumienie wagi tematu i tym samym pomoc Państwa uprzejmie proszę o rozpowszechnienie przedmiotowej informacji, w taki sposób by dotarła do możliwie jak najszerszego kręgu odbiorców.
Z góry dziękuję za włączenie się do działań zwiększających bezpieczeństwo podróżowania.
                                              
                                                                                              z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
 
                                                                                                          Agnieszka Godlewska
                                                                                                                       Dyrektor
                                                                                              Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki

Załącznik:
BEZPIECZEŃSTWO PODRÓŻOWANIA info 2018

 

Opublikowano: 2018-01-31

Wydrukuj