W drugim etapie robót dokonano remontu  0,67 km drogi za łączną kwotę prawie 550 tys. zł. Przypominamy, że  w roku ubiegłym wyremontowano 2,58 km drogi za kwotę 1 079 501,63 zł. Odcinek drogi został poszerzony z 5 m do 6 m szerokości kruszywem łamanym.  

Wyrównano też istniejącą podbudowę mieszanką mineralno- bitumiczną. W ramach robót wykonano wjazdy  z mieszanki mineralno-bitumicznej, oczyszczono rowy wraz z wyprofilowaniem dna i skarp.
Droga wojewódzka nr 670 o długości ok. 71 km łączy Osowiec-Twierdzę z granicą państwa z Białorusią w miejscowości Chworościany. Droga biegnie przez Goniądz, Karpowicze, Suchowolę, Podbagny, Dąbrowę Białostocką, Nowy Dwór.

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2017-07-07

Wydrukuj