W ramach „Pikniku bez granic” – transgranicznej majówki na Kanale Augustowskim współorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, w dniu 29 kwietnia br. w Studzienicznej odbędzie się Jarmark Produktów Lokalnych.
Jarmark będzie jednym z elementów szerszego wydarzenia o charakterze rekreacyjno-sportowym, które odbywać się będzie na terenie parafii w Studzienicznej. Poza jarmarkiem, odbędą się zawody sportowe, konkursy, działać będą ścieżki edukacyjne, punkty informacyjno-promocyjne, oraz wypożyczalnie sprzętu sportowego. Punktem kulminacyjnym wydarzenia będzie koncert piosenki turystyczno-szantowej.
Patronat medialny nad „Piknikiem bez granic” objęło Radio Białystok. Wydarzenie będzie też szeroko reklamowane w mediach społecznościowych, prasie lokalnej i krajowej.
Zainteresowanych udziałem w Jarmarku Produktów Lokalnych i wystawieniem swoich produktów, oferujemy:
  • bezpłatną powierzchnię na ustawienie stoiska (stoisko we własnym zakresie);
  • bezpłatny dostęp do prądu i wody.
Rozpoczęcie Jarmarku Produktów Lokalnych odbędzie się o g. 10.00. Zakończenie przewidziano na g. 19.00.
Osoby zainteresowane udziałem w Jarmarku, proszę o kontakt z p. Pawłem Jessa, Z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki, e-mail: pawel.jessa@wrotapodlasia.pl
 

 

Opublikowano: 2017-04-26

Wydrukuj