Piosenka Walentynkowa 2019

IX Regionalny Konkurs Piosenki Walentynkowej w Goniądzu
 
Dnia 16 lutego 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbył się IX Regionalny Konkurs Piosenki Walentynkowej pn. „Miłość niejedno ma imię”.
Przesłuchania uczestników rozpoczęły się o godz. 1000. Do Konkursu zgłosiło się 62 wokalistów i wokalistek oraz 5 zespołów wokalnych. Uczestnicy występowali w sześciu kategoriach wiekowych: soliści w wieku przedszkolnym, soliści z klas I-III SP, soliści z klas IV-VI SP, soliści z klas VII-VIII SP i klas III gimnazjum, soliści ze szkół średnich oraz dziecięce i młodzieżowe zespoły wokalne. Jury w składzie: Joanna Jabłońska,
Sara Al-Shokliya oraz Katarzyna Bielawska oceniało wykonawców według następujących kryteriów: intonacja, warunki głosowe, dykcja, dobór repertuaru, interpretacja, ruch sceniczny, akompaniament oraz ogólny wyraz artystyczny. Po naradzie, Jury rozstrzygnęło Konkurs i wyróżniło następujących laureatów:

Kategoria : soliści w wieku przedszkolnym:
Miejsce I – Magdalena Kulikowska (GOK w Goniądzu)
Miejsce II – Maja Gołębiewska (Przedszkole w Mońkach)
Miejsce III – Gabriela Radzajewska (Niepubliczne Przedszkole „Bajeczka” w Mońkach)
 
Kategoria : soliści z klas I-III szkół podstawowych:
Miejsce I – Elena Kasprzyk (Pracownia Muzyczno-Artystyczna Aleksandra B. Szejda)
Miejsce II – Aniela Narolewska (ROK w Łomży)
Miejsce III – Aleksander Szymański (Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łomży)
Wyróżnienie – Angelika Osipiuk
 
Kategoria: dziecięce i młodzieżowe zespoły wokalne:
Miejsce I – Zespół MAŁE HDK (Hajnowski Dom Kultury)
Miejsce II – Młodzieżowy Zespół Wokalno-Instrumentalny SONUS (GOK w Krzywem)
Miejsce III – Nadbiebrzańskie Nutki (GOK w Goniądzu)
Wyróżnienie – Dziecięcy Zespół Wokalny ANCE KAMANCE
 
Kategoria : soliści z klas IV-VI szkół podstawowych:
Miejsce I – Sophie Włodkowski (Pracownia Muzyczno-Artystyczna Aleksandra B. Szejda)
Miejsce II – Julia Kamińska (GOK w Goniądzu)
Miejsce III – Tatiana Karpienko (Pracownia Muzyczno-Artystyczna Aleksandra B. Szejda)
Wyróżnienie – Karolina Skubich (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu)
 
Kategoria : soliści z klas VII-VIII szkół podstawowych i z klas III gimnazjum:
Miejsce I – Julia Pałkiewicz (Pracownia Muzyczno-Artystyczna Aleksandra B. Szejda)
Miejsce II – Gabriela Krymska (GOK w Goniądzu)
Miejsce III – Izabela Aniszczyk (Pracownia Muzyczno-Artystyczna Aleksandra B. Szejda)
Wyróżnienie – Kacper Żmuda (ROK w Łomży)
 
Kategoria : soliści ze szkół średnich:
Miejsce I – Magdalena Kamińska (GOK w Goniądzu)
Miejsce II – Jakub Grzybowski (I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku)
Miejsce III – Laura Narolewska (ROK w Łomży)
Wyróżnienie – Izabela Karczewska (Hajnowski Dom Kultury)
 
 
IX Regionalny Konkurs Piosenki Walentynkowej pn. „Miłość niejedno ma imię” był imprezą współfinansowaną ze środków Powiatu Monieckiego.

 

Opublikowano: 2019-02-18

Wydrukuj