W dniach 7-8 września 2017 r. w Białowieskim Parku Narodowym odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych", Organizatorami konferencji były: Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce oraz Instytut Kronenberga a Partnerami Organizacyjnymi: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Wydział Architektury PB, Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB, Wydział Nauk o Zdrowiu UMB, Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne PAN, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Białowieski Park Narodowy, Infinity Group i Starostwo Powiatowe w Hajnówce.
Konferencja poświęcona była przeglądowi wyników najnowszych badań poświęconych problemom rozwoju obszarów przyrodniczo cennych. Konferencja zgromadziła naukowców, leśników, samorządowców, przedsiębiorców, reprezentantów parków narodowych i krajobrazowych, oraz instytucji ochrony środowiska.
Tematem łączącym wszystkie obszary merytoryczne tegorocznej konferencji był ustanowiony przez ONZ „Międzynarodowy rok zrównoważonej turystyki na rzecz rozwoju”. Należy podkreślić, że konferencja odbyła się między innymi w jubileuszowym roku 30-lecia Raportu p. dr Gro Harlem Brundltand „Nasza wspólna przyszłość” oraz 45-tą rocznicą ustanowienia „Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego UNESCO”.
Członkami Honorowymi Komitetu Naukowego konferencji byli wybitni eksperci z zakresu turystyki, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. W konferencji udział wzięli m.in.: p. Aleksander Wacławczyk – zastępca Sekretarza Generalnego PK UNESCO, p. Barbara Werner – członek Prezydium PKN ICOMOS (Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych), p. Mariusz Czuba – zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, p. Jerzy Halbersztadt – Wiceprzewodniczący KN ICOM Polska (Międzynarodowa Rada Muzeów), a także były premier RP p. Włodzimierz Cimoszewicz.
Podstawowy program konferencji tworzyło 12 sesji realizowanych zarówno w formule sesji plenarnych, sesji z panelami eksperckimi oraz sesji posterowej. Uczestnicy konferencji wysłuchali blisko 50 referatów w dwóch panelach eksperckich i dyskusji moderowanej. Tematy sesji były bardzo interesujące.
Arkadiusz Studniarek

 

Opublikowano: 2017-09-12

Wydrukuj