Goniądz, dnia 07.09.2017 r.
INFORMACJA
o wyniku przetargu
Burmistrz Goniądza zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) informuje, że w dniu 30 sierpnia 2017r. o godz.1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38 został przeprowadzony :
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Osowiec oznaczonej nr geodezyjnym 622 o powierzchni 0,2100 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LM1G/00019008/7.

Cena wywoławcza nieruchomości - 20000,00 zł.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 20200 ,00 zł
Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 2
Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 2
Nabywca nieruchomości - Piotr Mościcki, Iwona Mościcka

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości wywieszając w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu na okres 7 dni (od dnia 07.09.2017 r. do dnia 14.09.2017 r.) oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl .
Goniądz, dnia 07.09.2017 r.
INFORMACJA
o wyniku przetargu
Burmistrz Goniądza zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) informuje, że w dniu 30 sierpnia 2017r. o godz.1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38 został przeprowadzony :
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości Osowiec oznaczonej nr geodezyjnym 567/6 o powierzchni 0,1141ha, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LM1G/00035394/7.

Cena wywoławcza nieruchomości - 74800,00 zł.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 75550,00 zł
Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu -1
Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu -1
Nabywca nieruchomości - Andrzej Gerard Radomski

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości wywieszając w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu na okres 7 dni (od dnia 07.09.2017 r. do dnia 14.09.2017 r.) oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl .

Informacja o wyniku przetargu(pdf).

 

Opublikowano: 2017-09-11

Wydrukuj