Burmistrz Goniądza zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) informuje, że w dniu 26 maja 2017 r. o godz.10oo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38  został przeprowadzony :
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej byłą szkołą podstawową w miejscowości Klewianka  oznaczonej nr  geodezyjnym 181/1 o powierzchni 0,9900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LM1G/00035396/1.
Cena wywoławcza  nieruchomości - 270000,00 zł.
Najwyższa  cena osiągnięta w przetargu - brak
Liczba osób dopuszczonych  do uczestnictwa w przetargu - 0  (brak wpłat wadium)  
Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu - 0
Nabywca nieruchomości - przetarg zakończył się wynikiem negatywnym
 
Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości wywieszając w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu na okres 7 dni (od dnia 31.05.2017 r. do dnia 06.06.2017 r.)  oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl  .

 

Opublikowano: 2017-05-31

Wydrukuj