Burmistrz Goniądza zgodnie z  § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (j.t. Dz. U.  z 2014 r.  poz. 1490) informuje,  że  w dniu  4 kwietnia 2017 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38 został przeprowadzony  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż :
 
nieruchomości zabudowanej byłą szkołą podstawową w miejscowości Klewianka, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 181/1 o powierzchni 0,9900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LM1G/00035396/1.
 
Cena wywoławcza nieruchomości – 469500,00 zł
 
Przetarg na sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż w ustalonym terminie nikt nie wpłacił wadium i nie przystąpił do przetargu.
 
Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości wywieszając w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu na okres 7 dni ( od dnia 05.04.2017 r. do dnia 11.04.2017 r.) oraz na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl  .
 
 
 

 

Opublikowano: 2017-04-05

Wydrukuj