Rolnicy Gminy Goniądz!

 

Burmistrz Goniądza informuje, iż 17 lipca 2018 roku upływa termin składania wniosków o oszacowanie szkód.

Przypominamy, iż w związku z występującą długotrwałą suszą na terenie Gminy Goniądz oraz sygnałami rolników o wystąpieniu szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych brakiem opadów deszczu, na wniosek rolnika istnieje możliwość przeprowadzenia szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w gospodarstwach rolnych.

W celu ustalenia średniego % obniżenia rocznej produkcji w gospodarstwie zgłaszający powinien podac we wniosku uprawy, w których wystąpiły szkody oraz wszystkie pozostałe inne uprawy - w oparciu o powierzchnię i strukturę upraw wykazaną przez rolnika we wniosku o dopłaty obszarowe na rok 2018.
Ponadto rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą zobowiązani są do podania podczas szacowania przez komisję - rocznej wielkości produkcji towarowej poszczególnych grup zwierząt gospodarskich (trzoda chlewna, bydło) oraz mleka (jako średnia roczna produkcja ustalona na podstawie ostatniego roku)
.

Wzór wniosku o oszacowanie szkód wraz z oświadczeniami można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Goniądzu lub można pobrać z poniższych załączników. Wypełnione wnioski należy złożyć w sekretariacie do 17 lipca 2018r.Załączniki:

1. Wniosek_wlasciciela_gospodarstwa
2. Oswiadczenie_o_plonach
3. Oswiadczenie_o_ilosci_zwierzat
4. Zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych


 

 

Opublikowano: 2018-07-12

Wydrukuj