Rolnicy Gminy Goniądz
Burmistrz Goniądza informuje, że w związku ze stwierdzeniem przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy wystąpienia  w okresie od dnia 1 kwietnia 2018 r.  do dnia 20 czerwca 2018 r. suszy rolniczej wśród upraw  ,istnieje pilna potrzeba zgłaszania powstałych strat  – co umożliwi określenie zakresu zaistniałych szkód. 
W związku z powyższym prosimy zainteresowanych o składanie w sekretariacie Urzędu Miasta w Goniądzu pisemnych wniosków o oszacowanie wysokości i zakresu powstałych szkód  w uprawach.
Wnioski należy  składać , w Urzędzie Miasta- Goniądz  wnioski do pobrania w Urzędzie Miasta lub  ze strony Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Aktualne dane dotyczące występowania suszy rolniczej wśród upraw można uzyskać na stronie http://www.susza.iung.pulawy.pl/ System Monitoringu Suszy Rolniczej  Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy.
W celu ustalenia średniego %  obniżenia rocznej produkcji w gospodarstwie zgłaszający powinien podać we wniosku uprawy, w których wystąpiły szkody oraz wszystkie pozostałe inne uprawy – w oparciu o powierzchnię i strukturę upraw wykazaną przez rolnika we wniosku  o dopłaty obszarowe na rok 2018.
Ponadto rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą zobowiązani są do podania podczas szacowania przez komisję - rocznej wielkości produkcji towarowej poszczególnych grup zwierząt gospodarskich (trzoda chlewna, bydło) oraz mleka (jako średnia roczna produkcja ustalona na podstawie 3 ostatnich lat).
Powyższe wnioski będą podstawą przeprowadzenia szacowania szkód przez komisję,  powołaną przez Wojewodę.
Szacowanie szkód w rolnictwie: https://puw.bip.gov.pl/szacowanie-szkod-w-rolnictwie-wnioski/szacowanie-szkod-w-rolnictwie.html

 

Opublikowano: 2018-06-22

Wydrukuj