Inauguracyjna sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Goniądzu odbyła się  23 listopada 2018r. Wzięli w niej udział mieszkańcy gminy i zaproszeni goście. Wśród nich sołtysi i kierownicy jednostek organizacyjnych.

              Pani Elżbieta Bielska, Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Goniądzu, wręczyła radnym oraz Burmistrzowi Goniądza zaświadczenia o wyborze. Następnie wszyscy złożyli uroczyste ślubowanie.

              Przewodniczącym Rady Miejskiej w Goniądzu został Tomasz Jędrzejczak, jako wiceprzewodniczący w prezydium Rady zasiadają również Marcin Potocki i Grzegorz Szklanko.

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2018-11-28

Wydrukuj