26 lutego w sali panoramicznej Gminnego Ośrodka Kultury Towarzystwo Przyjaciół Goniądza zorganizowało III Seminarium Uniwersytetu Trzeciego Wieku pn. “Meteorologia dla każdego – wybrane zagadnienia z meteorologii synoptycznej i lotniczej”.
Wykład poprowadził p. Janusza Trocewicz z Centralnego Biuro Prognoz Lotniczych IMGW w Warszawie.
Janusz Trocewicz – z urodzenia Warszawiak, z wyboru Goniądzak, od początku pracy zawodowej związany z meteorologią lotniczą. Wykładowca w Górskiej Szkole Szybowcowej Żar, wykładowca meteorologii lotniczej dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Dyżurnych Operacyjnych Portów Lotniczych i osób związanych z lotnictwem zawodowym, sportowym i amatorskim. Od dzisiaj członek Towarzystwa Przyjaciół Goniądza.
Blisko 2,5 godzinny wykład wraz z dyskusją dotyczył zagadnień z meteorologii, osłony meteorologicznej lotnictwa i przestrzeni powietrznej.
Prelegent wykorzystał materiały synoptyczne w postaci map synoptycznych, przyziemnych i górnych, diagramy aerologiczne, mapy niebezpiecznych zjawisk pogody i inne.
Po wykładzie przygotowane mapy w wersji papierowej zostały przekazane do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i z pewnością posłużą w trakcie zajęć dydaktycznych.

Arkadiusz Studniarek

 

Opublikowano: 2017-02-27

Wydrukuj