Pac Tomasz 128 października w sali kameralnej Gminnego Ośrodka Kultury Towarzystwo Przyjaciół Goniądza zorganizowało I Seminarium Goniądzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pn. „Podróże po Kresach – Pasje Tomasza Paca”. Jak wskazuje sama nazwa seminarium gościem był  Tomasz Pac - właściciel Pacowej Chaty - mgr inż. Ochrony Środowiska - z zamiłowania historyk. Doświadczenie w zakresie organizacji imprez kulturalnych oraz pracy z różnymi grupami ludzi zdobył pełniąc funkcję dyrektora w Monieckim Ośrodku Kultury oraz w Gminnym Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym. Obecnie pracuję z osobami niepełnosprawnymi jako kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej Osób Niepełnosprawnych w Mońkach Caritas Archidiecezji Białostockiej oraz wspólnie z żoną prowadzi gospodarstwo rolne we wsi Krypno.

Pan Tomasz skupił się podczas swego wykładu na dwóch niegdyś znaczących dla Rzeczpospolitej miastach: Kamieńcu Podolskim na Ukrainie i Kiejdanach na Litwie. Opowiadanie o swoich wrażeniach z podróży okrasił kapitalnymi fotkami. Twierdza w Kamieńcu Podolskim dawniej zwana także przedmurzem chrześcijaństwa lub bramą do Polski to zespół obronnych budowli znajdujących się w Kamieńcu Podolskim na Podolu.

Kamieniec Podolski przez blisko trzysta lat skutecznie osłaniał południowowschodnie rubieże Rzeczypospolitej, zyskując znany przydomek „miasta niezwyciężonego” czy też „przedmurza chrześcijaństwa”. Nie jest jednak powszechnie wiadome, że w systemie jego obrony główne znaczenie miały budowle hydrotechniczne i to nie bierne fosy, które w tamtych latach były powszechnie stosowane, lecz aktywne budowle piętrzące przy bramach Lackiej i Ruskiej. Kamieniec Podolski położony jest na skalistej wyspie położonej w pętli, jaką tworzy rzeka Smotrycz. Istniały trzy dojścia do miasta. Dwa z doliny rzeki Smotrycz: przez Bramę Lacką od północy oraz Bramę Ruską od południa. Trzecie wejście prowadziło przez zamek, a następnie przez czterdziestometrowy most Turecki. Twierdza zachowała się do dnia dzisiejszego w dość dobrym stanie i jest godna polecenia odwiedzenia.

 Natomiast Kiejdany to jedno z najstarszych miast Litwy wspominane w kronikach Długosza. Kiejdany znajdują się w odległości ok. 60 km od Kowna i 150 km od Wilna. Przepływająca przez miasto Niewiaża stanowi umowną granicę między Żmudzią a Auksztotą. Kiejdany założone na prawym brzegu są miastem żmudzkim. Miejscowości o charakterze miejskim oficjalnie nadano prawa miejskie w XIV w. Przez lata Kiejdany pozostawały w rękach możnych rodów litewskich - Kiszków i Radziwiłłów, którzy zapisali się najwyraźniej w historii miasta. W pobliżu Kiejdan urodził się Czesław Miłosz, który od 1990 r. był honorowym obywatelem miasta.

Miasto znane u nas przede wszystkim z "Potopu" Sienkiewicza Kiejdany były siedzibą Radziwiłłów, ważnym ośrodkiem handlu oraz centrum kalwinizmu na Litwie. W Kiejdanach znajdował się również w XVI w. ośrodek arian. Obecne Kiejdany są jednym z 7 miast litewskich z zachowaną starówką, na której można obejrzeć np. domy wybudowane przez szkockich osadników. Do Kiejdan można dojechać samochodem (ok. 150 km od przejścia granicznego w Budziskach), a z Kowna i Wilna autobusem. Do Kiejdan można też dostać się pociągiem (np. z Wilna, Kowna, Połągi). Jest również bezpośrednie połączenie autobusowe z Polski.

Serdeczne podziękowania dla Pana Tomasza za barwne i emocjonalne opowiadania o swoich pasjach, które realizuje można by rzec na co dzień.
 

Arkadiusz Studniarek
Wice Prezes Towarzystwa Przyjaciół Goniądza
 
Pac Tomasz

 

Opublikowano: 2017-03-01

Wydrukuj