UROCZYSTE PRZEKAZANIE SPRZĘTU JEDNOSTKOM Ochotniczych Straży Pożarnych ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI.
 
              W dniu 3 grudnia  2018r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniądzu, odbyło sie uroczyste przekazanie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Goniądz, sprzętu ratującego zdrowie
i życie ludzkie. Łączna wartość  przekazanego sprzętu dla jednostek OSP z terenu gminy Goniądz, w skład którego weszły: zestaw ratownictwa medycznego – 3 szt., pilarka do drewna – 1 szt., przenośny zestaw oświetleniowy – 2 szt., bosak dielektryczny – 2 szt., latarka akumulatorowa – 6 szt., parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków – 2 szt., wyniósł 36712,12 zł. Zakupiony sprzęt został przeznaczony
5 jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Goniądz: OSP w Goniądzu, OSP w Downarach, OSP w Osowcu, OSP w Klewiance.


              W uroczystym przekazaniu sprzętu udział wzięli: Grzegorz Andrzej Dudkiewicz - Burmistrz Goniądza, mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Stachurski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach, Adam Jędrys – Komendant Miejsko-Gminny OSP w Goniądzu, Grzegorz Mocarski – Inspektor Urzędu Miejskiego
w Goniądzu oraz przedstawiciele z poszczególnych jednostek OSP z terenu Gminy Goniądz.

              Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu gminy.

              Zgodnie w wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Goniądz, realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logo Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.”

              Zakupiony sprzęt został przeznaczony dla 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Goniądz: OSP w Goniądzu, OSP w Downarach, OSP w Osowcu, OSP w Klewiance. Potrzeba zakupu sprzętu wynikała z braku wyposażenia medycznego, który niejednokrotnie jest w stanie pomóc w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego. Liczne akcje ratownicze, strażaków ochotników, odbywają się w godzinach wieczornych oraz nocnych więc wszelkiego rodzaju najaśnice są jak najbardziej potrzebne i będą z całą pewnością wykorzystywane.

Burmistrz Goniądza         
Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2018-12-17

Wydrukuj