Wybudowany został w połowie XIX w. We wsi Modzelówka znajduje się jaz, który kieruje wody rzeki Ełk w sztucznie wybudowane koryto. Poniżej jazu rzeka Ełk jest praktycznie nie do przepłynięcia. Mamy tu do czynienia z tzw. ‑ martwym korytem. Za główne koryto dolnego odcinka rzeki uznano Kanał Rudzki omijający dużą część starego koryta rzeki Ełk i uchodzący do Biebrzy na 49,8 km jej biegu. Od Sojczyna Grądowego Kanał Rudzki nabiera na niektórych odcinkach charakteru rzeki i pojawiają się nawet meandry.
W Osowcu pod mostem drogowym i kolejowy jest silne bystrze, gdzie występuje lokalne przyspieszenie przepływu wody. Bystrza są ulubionymi miejscami wędkarzy łowiących ryby prądolubne, które tam zarówno żerują, jak i odpoczywają.

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2017-06-12

Wydrukuj