Tremomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu.

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GONIĄDZ -  GPR (word)

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY GONIĄDZ -  PLIK (pdf)

Ankieta - REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY GONIĄDZ

Obwieszczenie o konsultacjach wyznaczenie obszarów zdegradowanych

Zawiadomienie dotyczy zapytania ofertowego na opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Goniądz w ramach projektu "Rewitalizacja Gminy Goniadz" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

 

Zaproszenie na spotkanie informacyjne w ramach projektu "Rewitalizacja Gminy Goniądz".


Program Rewitalizacji Gminy Goniądz

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013:
– Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniądzu. Etap I budowa boiska wielofunkcyjnego.
– Przebudowa z rozbudową budynku Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu.
– Zagospodarowanie terenu Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu w tym uporządkowanie plaży, budowa placu zabaw dla dzieci oraz miejsc wypoczynku i spotkań osobom korzystającym z kąpieli, spływów i innych atrakcji Ośrodka.
– Rozbudowa wodociągu wiejskiego ,,OSOWIEC". Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Kol. Płochowo, Budne Żarnowo, Wólka Piaseczna Gmina Goniądz.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013:
– Rozbudowa Ośrodka Kultury z adaptacją na Ośrodek Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia w Goniądzu.
Podpisania umowy o dofinansowanie budowy Ośrodka Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia w Goniądzu.
Uroczyste otwarcie Ośrodka Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia w Goniądzu.

 

Opublikowano:

Wydrukuj