Fundusz sołecki - Wólka Piaseczna 2016 – 2018.

              W miejscowości Wólka Piaseczna znajduje się świetlica wiejska, która w części użytkowana jest przez stowarzyszenie działające pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Piasecznej, a w części użytkowana jest przez mieszkańców jako świetlica wiejska, która jest miejscem spotkań okazjonalnych, rodzinnych oraz spotkań wiejskich.
 
              W roku 2016 ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego, mieszkańcy samodzielnie dokonali montażu, zakupionego ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego, ogrodzenia wokół działek znajdujących się przy świetlicy wiejskiej w Wólce Piasecznej.
              W roku 2017 r. mieszkańcy wykonali zagospodarowanie działki polegające na wsianiu trawy oraz przygotowaniu miejsca pod plac zabaw. Wykonano również plac zabaw składający się z dwóch podwójnych huśtawek, piaskownicy, zestawu zabawowego oraz dwóch ławek parkowych. Pozyskaliśmy również 2 sztuki bramki do gry w piłkę nożną.
              W roku 2017 mieszkańcy wsi zorganizowali piknik integracyjny, na który przygotowali słodki poczęstunek oraz ciepły posiłek, dla wszystkich przybyłych gości,
a w szczególności dla dzieci. Nie zabrakowało również ogniska dla dzieci, pieczonej kiełbasy oraz ziemniaków z ogniska. Wszyscy bawili się wyśmienicie z animatorem oraz na atrakcjach dmuchanych zapewnionych przez mieszkańców wsi, dzięki realizacji projektu pod hasłem „Zielonym do góry – bliżej kultury”. Piknik był podsumowaniem  warsztatów fotograficznych oraz warsztatów przeprowadzonych z dziećmi, w miesiącu sierpniu i wrześniu. Dokonano również nasadzeń krzewów wokół ogrodzenia placu. Była to kolejna oddolna inicjatywa mieszkańców wsi Wólka Piaseczna.
              W roku 2018, mieszkańcy wsi kontynuowali realizację zadania pn.: "Utworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla mieszkańców wsi Wólka Piaseczna, a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży”. Kontynuacją działań było wykonanie i montaż wiaty drewnianej rekreacyjnej oraz zakup kosiarki do trawy. Mieszkańcy wiedząc, że środki z funduszu sołeckiego są ograniczone, a apetyt rośnie w miarę jedzenia, zakasali rękawy i wykonali samodzielnie stopy fundamentowe pod planowaną wiatę. Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych, jak zwykle nie zawiedli i wykonali posadzkę pod wiatę z kostki betonowej. Generalnym wykonawcą, wiaty była firma Pana Konaszewskiego Stanisława
z Goniądza. W wiacie została wykonana instalacja elektryczna. Po zakończeniu prac i uporządkowaniu terenu wokół wiaty, służy ona wszystkim mieszkańcom wsi jako miejsce spotkań i została już otwarta.
              W roku 2019 planowane jest wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniu łazienki oraz kuchni, wraz z budową zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej znajdującej się w miejscowości Wólka Piaseczna.
              Powyższe działania są kolejnym etapem zmierzającym do uatrakcyjnienia miejsca,
w którym mieszkańcy wsi Wólka Piaseczna, będą bezpiecznie i ciekawie mogli spędzić czas wolny w rodzinnej atmosferze ze swoimi dziećmi, wnukami. Planowane przedsięwzięcia sukcesywnie prowadzą do realizacji celu jaki został postawiony przez mieszkańców wsi w 2016, tj.: "Utworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla mieszkańców wsi Wólka Piaseczna, a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży".
              Pragniemy podziękować wszystkim osobom, a w szczególności, mieszkańcom wsi, którzy przyczynili się do wykonania różnego rodzaju prac przy świetlicy we wsi Wólka Piaseczna. Dziękujemy również Dyrektorowi oraz pracownikom Zakładu Usług Komunalnych za wszystkie prace wykonane na rzecz mieszkańców wsi Wólka Piaseczna oraz Urzędowi Miejskiemu w Goniądzu za możliwość korzystania ze środków z funduszu sołeckiego.
              Zapraszamy dzieci i rodziców do skorzystania z atrakcji przygotowanych przez mieszkańców wsi Wólka Piaseczna. Do zobaczenia.
 
Mieszkańcy wsi Wólka Piaseczna.

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2018-10-01

Wydrukuj