Szanowni Państwo,
informujemy, że w najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie egzaminu dla osób zainteresowanych uzyskaniem "Zezwolenia Dyrektora BbPN na wykonywanie usług przewodnickich po Biebrzańskim Parku Narodowym". Egzamin odbędzie się podczas dnia wykładowego 67. Wszechnicy Biebrzańskiej, w sobotę 08 grudnia 2018 r (w godzinach porannych).
 
Zakres tematyczny będzie obejmował udostępnianie turystyczne BbPN (infrastruktura, topografia, znajomość przepisów Parku), przyrodę BbPN oraz historię i dziedzictwo kulturowe związane z Biebrzańskim Parkiem Narodowym.
 
Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu, są proszone o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: it@biebrza.org.pl do dnia 03.12.2018 r. (poniedziałek) do godz. 12:00.
Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, nie będą uwzględniane.
 
Egzamin jest bezpłatny, a pierwsza opłata za wydanie zezwolenia na dany rok kalendarzowy (100 zł.) będzie je aktywowała zarówno na 2018 jak i 2019 rok.
 
Więcej:
https://www.biebrza.org.pl/plik,4400,zarzadzenie-2018-8-ws-przewodnikow-turystycznych-oraz-zezwolen-na-wykonywanie-uslug-przewodnickich-po-bbpn-pdf.pdf
Zgodnie z art. 22. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U.2017.0.1553 t.j.), przewodnikiem miejskim lub terenowym lub pilotem wycieczek może być osoba, która ukończyła 18 lat, nie była karana za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek oraz posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 
Wiele informacji, pomocnych w przygotowaniu się do egzaminu, znajdą Państwo na stronie internetowej www.biebrza.org.pl, w folderach i przewodnikach do ścieżek edukacyjnych, a także w aktualnych mapach parku, jak np.:
- Biebrzański Park Narodowy (Atikart) - ISBN 978-83-89834-61-4,
- Bagna Biebrzańskie - basen południowy od Osowca do ujścia, TD Mapy 2016 - ISBN 978-83-88859-77-9.
Listę przydatnych wydawnictw zawiera także załączona bibliografia.
 
Relacje z poprzednich edycji egzaminu:
https://www.biebrza.org.pl/21,aktualnosci-turystyczne?tresc=6364#akapit_3000
https://www.biebrza.org.pl/21,aktualnosci-turystyczne?tresc=5376#akapit_2657
https://www.biebrza.org.pl/2,aktualnosci-parku?tresc=4204#akapit_2134
 
O szczegółach będziemy informowali w najbliższym czasie.
 
Z wyrazami szacunku
 
stopka

Załączniki:
1. Literatura - egzamin na przewodnika po BbPN
2. PRZYRODNICZA BIBLIOGRAFIA KOTLINY BIEBRZAŃSKIEJ

 

Opublikowano: 2018-11-05

Wydrukuj