09 maja 2017r. świętowaliśmy po raz kolejny Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, którego celem było uświadomienie społeczeństwu różnorodności i pokazanie możliwości osób niepełnosprawnych, a także zwrócenie uwagi na bariery, które utrudniają im życie.
Organizatorem uroczystości był Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Downarach prowadzony przez PSOUU Koło w Mońkach.
Uczestnikami imprezy były osoby niepełnosprawne, przyjaciele, sympatycy, przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych, uczniowie, mieszkańcy Miasta i Powiatu. Obok wychowanków OREW-u w Downarach udział wzięli też podopieczni placówek monieckich: Warsztatów Terapii Zajęciowej, Szkoły Przysposabiającej do Pracy i Środowiskowego Domu Samopomocy.
Wszyscy uczestnicy i zaproszeni goście przeszli ulicami Moniek od PCPR do SP nr1. W trakcie przemarszu czytane były wiersze laureatów konkursu literackiego „Niepełnosprawni- szczęśliwi wśród nas”, oraz śpiewane piosenki. Pomimo kapryśnej pogody wszyscy uczestnicy mieli uśmiechnięte twarze i gorące serca.
Dalsza część uroczystości odbyła się na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr1 w Mońkach. Dyrektor OREW-u  Elżbieta Tyborowska wręczyła „ Dary serca” oraz specjalne podziękowania osobom szczególnie zasłużonym w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych. Starosta moniecki  Andrzej Daniszewski podziękował w imieniu wyróżnionych.
Część artystyczną rozpoczęli uczniowie Zespołu Szkół w Jaświłach prezentując utwory z „ Akademii Pana Kleksa”. Imprezę uświetnił występ zespołu wokalnego „ Biebrzanie” z Dolistowa oraz zajęcia animacyjne w wykonaniu uczniów Technikum Hotelarstwa w Mońkach. Atrakcją było również malowanie twarzy – dzięki wolontariuszkom Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu. W organizacji obchodów wzięli też udział wolontariusze z Gimnazjum w Mońkach.
Uczestnicy mogli posilić się grochówką, pączkami i ciepłymi napojami.
 
W organizacji imprezy pomogli nam sponsorzy:

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Starostwo Powiatowe w Mońkach
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Zawodowych w Mońkach
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Mońkach
 • Gimnazjum w Mońkach
 • Zespół Szkół w Jaświłach
 • Urząd Gminy w Jaświłach
 • Piekarnia REVMOD w Mońkach
 • Zakład Produkcji Spożywczej BETEX w Knyszynie
 • Moniecki Ośrodek Kultury w Mońkach
 • Komenda Powiatowa Policji w Mońkach
 • Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu
 • Parafia p.w. św. Wawrzyńca w Dolistowie

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2017-05-10

Wydrukuj