1  Burmistrz Goniądza – Mariusz Ramotowski, dnia 26 lipca 2018 r. podpisał umowę na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z ternu gminy Goniądz,
do działań  ratowniczo-gaśniczych, poprzez zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego”, z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. W wyniku realizacji w/w zadania zakupiono sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Piasecznej.

            Jednostka OSP w Wólce Piaseczna otrzymała: pilarkę spalinową STIHL MS 362 – 1 szt.

            Koszty realizacji zadania pn: „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
z ternu gminy Goniądz, do działań  ratowniczo-gaśniczych, poprzez zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego”, wyniosły 2829,00 zł.

            Środki finansowe na realizację w/w zadania, pochodziły ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – 1500,00 zł. Pozostałe koszty zakupu wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Goniądz, opłacone zostały
ze środków własnych – 1329,00 zł/brutto.

            Za dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Piasecznej, serdecznie dziękuję w imieniu mieszkańców Gminy Goniądz oraz wszystkich druhów OSP.

Burmistrz Goniądza
mgr inż. Mariusz Ramotowski

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2018-09-17

Wydrukuj