Dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku, na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostek OSP z terenu Gminy Goniądz.
 
10Burmistrz Goniądza – Mariusz Ramotowski, dnia 13 maja 2017 r. podpisał umowę na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z ternu gminy Goniądz, do działań  ratowniczo-gaśniczych, poprzez zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego”, z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. W wyniku realizacji w/w zadania zakupiono sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla poszczególnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
Jednostka OSP w Goniądzu otrzymała: latarka PELI 2410 z uchwytem – 1 szt.; jednostka OSP w Downarach: wentylator oddymiający KOBRA H34 – 1 szt., aparat powietrzny FENZY AERIS typ II – 1 szt.,  pachołek składany z lampką – 6 szt.; jednostka OSP w Osowcu: aparat powietrzny FENZY AERIS typ II – 2 szt., radiotelefon HYT TC-780 – 2 szt.; jednostka OSP w Klewiance: latarka PELI 2410 z uchwytem – 4 szt.; radiotelefon HYT TC-780 – 2 szt.; jednostka OSP w Białosuknia: buty specjalne strażackie – 3 pary.
Koszty realizacji zadania pn: „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z ternu gminy Goniądz, do działań  ratowniczo-gaśniczych, poprzez zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego”, wyniosły 25062,48 zł.
Środki finansowe na realizację w/w zadania, pochodziły ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – 15000,00 zł. Pozostałe koszty zakupu wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Goniądz, opłacone zostały ze środków własnych – 10062,48 zł/brutto.
Za dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Goniądz, serdecznie dziękuję w imieniu mieszkańców Gminy Goniądz oraz wszystkich druhów OSP.
Burmistrz Goniądza
mgr inż. Mariusz Ramotowski
Wentylator oddymiający KOBRA H34 – 1 szt., został przekazany dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Downarach.

osposp1osp2

Buty specjalne strażackie – 3 pary, zostały przekazane dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białosukni.

osp4osp3

Pachołek składany z lampką – 6 szt., zostały przekazane dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Downarach.

osp6osp5

Latarka Peli 2410 z uchwytem  1 szt., została przekazana dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniądzu oraz 4 szt., zostały przekazane dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klewiance.

osp7osp8

Radiotelefon HYT TC-780 – 2 szt., zostały przekazane dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klewiance oraz 2 szt., zostały przekazane dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowcu.

osp9

Aparat powietrzny AERIS typ II z butlą stalową 6l/300 bar z maską – 2 szt., zostały przekazane dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Downarach oraz 1 szt., została przekazana dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowcu.

osp10osp11

 

 

Opublikowano: 2017-07-20

Wydrukuj