Dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku, na karosację samochodu pożarniczego STAR 244, dla jednostki OSP z Downar.
 
10Burmistrz Goniądza – Mariusz Ramotowski, dnia 13 marca 2017 r. podpisał umowę na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Przygotowanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Downar, do działań ratowniczo-gaśniczych, poprzez karosację samochodu pożarniczego STAR 244 nr rej. BIG 7584”, z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. W wyniku realizacji w/w zadania wykonano karosację/naprawę samochodu pożarniczego STAR 244 o nr rej. BIG 7584.
Koszty realizacji zadania pn: „Przygotowanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Downar, do działań ratowniczo-gaśniczych, poprzez karosację samochodu pożarniczego STAR 244, nr rej. BIG 7584”, wyniosły  39847,08 zł.
Środki finansowe na realizację w/w zadania, pochodziły ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – 23900,00 zł. Pozostałe koszty zakupu wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Goniądz, opłacone zostały ze środków własnych Gminy Goniądz -  15947,08 zł/brutto.
Za dofinansowanie naprawy samochodu pożarniczego STAR 244 o nr rej. BIG 7584 znajdującego się w Ochotniczej Straży Pożarnej w Downarach, serdecznie dziękuję w imieniu mieszkańców Gminy Goniądz oraz wszystkich druhów OSP.
Burmistrz Goniądza
mgr inż. Mariusz Ramotowski

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2017-07-20

Wydrukuj