Zgodnie z umową dotacji Nr 2391/1010072/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. na realizację zadania pt.: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”, środki w wysokości 1550,00 zł, przekazane przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji reprezentowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,  zostały wykorzystane na zakup  następującego sprzętu dla OSP w Osowcu: latarka Peli 2410 z uchwytem – 2 szt., drabina strażacka nasadkowa – 3 szt.
Zakup został sfinansowany w części z dotacji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, a w części ze środków własnych Gminy Goniądz. Łączna wartość zakupionego sprzętu wyniosła 1903,90 zł.
 

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2017-11-20

Wydrukuj