Zgodnie z umową dotacji Nr 2389/1010070/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. na realizację zadania pt.: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”, środki w wysokości 8250,00 zł, przekazane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,  zostały wykorzystane na zakup  następującego sprzętu dla OSP w Klewiance, tj.: tłumica gumowa z drążkiem teleskopowym – 12 szt., wąż ssawny PVC 110/2,5 – 3 szt., kominiarka niepalna - 3 szt., obuwie strażackie gumowe z wkładkami - 4 pary. W ramach otrzymanej dotacji wykonano również remont strażnicy polegający na wykonaniu pokrycia dachowego na budynku w którym znajdują się pomieszczenia użytkowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Klewiance, m.in.: garaż na samochód, magazynek na sprzęt oraz pomieszczenie socjalne.
Zakup został sfinansowany w części z dotacji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, a w części ze środków własnych Gminy Goniądz. Łączna wartość zakupionego sprzętu wyniosła 4271,59 zł, natomiast wartość prac związanych z remontem strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klewiance wyniosła 9200,00 zł.

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2017-11-20

Wydrukuj