Do 25 sierpnia Ministerstwo Sportu i Turystyki przyjmuje wnioski o dopłaty do zadań publicznych realizowanych w sferze turystyki
            W procedurze konkursowej rozdzielone zostanie pół miliona złotych, które pozostały w puli konkursu ubiegłorocznego. O dopłaty ministerialne mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i pożytku publicznego prowadzące działalność w sferze turystyki, między innymi ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji i krajoznawstwa, wypoczynku i hotelarstwa. Warunek? Udokumentowany okres działalności w sektorze turystyki nie krótszy niż dwa lata.
            Dofinansowanie w wysokości do 75 proc. kosztów przewidziano dla organizatorów wizyt studyjnych po Polsce, które odbywały się będą między wrześniem a grudniem tego roku, w obiektach turystycznych zrealizowanych w formule publiczno-prywatnej, przede wszystkim ujętych w „Katalogu dobrych praktyk projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze turystyki”, wydanym przez MSiT w 2016 roku. Regulamin konkursu dopuszcza także wizyty w innych obiektach, jeśli rozpoczęły one fazę eksploatacji.
            W puli konkursowej znajduje się 500 tys. zł, które pozostały z ubiegłorocznego konkursu. Niezależnie od tego, pod koniec listopada ogłoszony będzie konkurs na corocznych zasadach.
            Program study tour’u musi obejmować przynajmniej jeden nocleg i zwiedzanie trzech obiektów oraz spotkanie z właścicielem lub zarządcą, które organizują wspólnie, jednostka samorządu terytorialnego i partner prywatny. Uczestnikami podróży studyjnych mogą być pracownicy samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy związani z sektorem usług turystycznych i przedstawiciele organizacji, które prowadzą projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego dotyczące turystyki.
            Przyznana dotacja za realizację zadania zostanie rozliczona na podstawie faktycznie poniesionych kosztów wykazanych w zestawieniu faktur i rachunków w sprawozdaniu końcowym. Wymagany wkład własny finansowy organizatora wnioskującego o dotację musi wynieść minimum 10 proc. kosztu całkowitego zadania. Podmioty, którym w procedurze konkursowej przyznane będą dotacje, są zobowiązane do zamieszczenia informacji o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
 
Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 w Warszawie lub przesyłać na adres: Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa.
            Formularz zgłoszeniowy, regulamin konkursu i „Katalog dobrych praktyk projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze turystyki” są do pobrania na stronie Ministerstwa Turystyki i Sportu:  https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/turystyka/2017-rok/2074,Minister-Sportu-i-Turystyki-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-pu.html
 
Źródło: www.pot.gov.pl
 

Pliki do pobrania:
1. Ogloszenie.pdf

 

Opublikowano: 2017-08-17

Wydrukuj