Dofinansowanie na remonty strażnic oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.
               
                 We wrześniu Burmistrz Goniądza, podpisał umowy z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Goniądz: OSP w Goniądzu, OSP w Downarach, OSP w Osowcu, OSP Klewiance, OSP Białosukni, OSP w Wólce Piasecznej, na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-pożarniczego oraz remontów strażnic strażackich. Otrzymane środki finansowe, pozwolą Ochotniczym Strażom Pożarnym, na realizację zadania  pt.: „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”, dofinansowanego ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji.

                 OSP w Goniądzu otrzyma środki na remont strażnicy oraz na zakup ubrań bojowych - 2 kpl., OSP w Downarach otrzyma środki na remont strażnicy oraz na zakup prądownicy wodnej – 1 szt, latarki – 2 szt., rękawice specjalne – 6 par, wodery – 2 pary, szelki bezpieczeństwa – 4 kpl., OSP w Osowcu otrzyma środki na zakup pilarki do drewna – 1 szt., OSP Klewianka otrzyma środki na zakup motopompy pływającej – 1 szt., OSP Białosuknia otrzyma środki na zakup ubranie specjalne oraz obuwie strażackie gumowe – 1 szt.,  OSP w Wólka Piaseczna otrzyma środki na remont strażnicy.

                 Łączna kwota na realizację w/w remontów strażnic wynosi 31800,00 zł, natomiast zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego – 23410,00 zł. 

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2018-09-21

Wydrukuj