Dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Gminy Goniądz  - FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI.
 
              Burmistrz Goniądza, w dniu 28.08.2018 r. złożył wniosek na „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Goniądz, poprzez zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, niezbędnego do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa”.
              Po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku, w dniu 08.10.2018 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim została podpisana umowa na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
              Ze środków pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości zostaną zakupione m.in.: zestaw ratownictwa medycznego – 3 szt., pilarka do drewna – 1 szt., przenośny zestaw oświetleniowy – 2 szt., bosak dielektryczny – 2 szt., latarka akumulatorowa – 6 szt., parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków – 2 szt.
              Zakupiony sprzęt  zostanie przeznaczony dla 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Goniądz. Potrzeba zakupu sprzętu wynikała z braku wyposażenia medycznego, które niejednokrotnie jest w stanie uratować zdrowie i życie ludzkie, wszelkiego rodzaju najaśnice i latarki są potrzebne podczas oświetlania miejsc wypadków oraz podczas poszukiwań zaginionych ludzi
i będą z całą pewnością niejednokrotnie wykorzystywane, przez druhów OSP niosących pomoc poszkodowanym. Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Sprawiedliwości wynosi 36450,00 zł, natomiast wkład własny Gminy Goniądz – 367,12 zł.
              99% kosztów zadania zostanie pokryte ze środków pochodzących z Ministerstwa Sprawiedliwości, 1% - wkład własny Gminy Goniądz.

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2018-10-09

Wydrukuj