Obecnie kontynuujemy politykę wyposażania i unowocześniania naszego Zakładu Usług Komunalnych.
Z roku na rok zyskuje on nowe możliwości i realizuje wiele zadań, pozwalających generować oszczędności w budżecie gminy z korzyścią dla naszych miejscowości i mieszkańców.
Dzięki wyposażeniu w dodatkowy sprzęt, narzędzia i szkolenie pracowników, ZUK ma możliwość wykonywać wiele czynności, często bardzo specjalistycznych.
Burmistrz wraz ze swoimi pracownikami mogą dzięki temu szybciej realizować plany w zakresie bieżącej konserwacji, napraw i pielęgnacji infrastruktury, roślinności, drzewostanów, nawierzchni dróg i chodników.
Inwestycje w ZUK zwracają się często bardzo szybko.
Zakład Usług Komunalnych przywiązuje również bardzo dużą wagę do współpracy z sołtysami, radnymi i mieszkańcami, co przynosi realne korzyści naszym miejscowościom.
Taka współpraca pomaga podejmować szybką reakcję na występujące zagrożenia, awarie infrastruktury, konieczność przeprowadzenia doraźnych prac porządkowych i pielęgnacyjnych
Obecnie ZUK kończy etap osiągania pełnej zdolności do prowadzenia prac związanych z pielęgnacją zieleni, odkrzaczania pasów drogowych i usuwania drzew zagrażających dla majątku i bezpieczeństwa mieszkańców.
W lutym dzięki współpracy z Burmistrzem i Urzędem Miejskim w Goniądzu zakupiliśmy rębak, który znacznie przyspiesza nam porządkowanie wycinanego materiału drzewnego i skraca znacznie czas realizacji poszczególnych zleceń.
W roku 2017 ZUK zorganizował szkolenie dla wybranych pracowników, którzy zdobyli uprawnienia arborysty dzięki temu realizujemy we własnym zakresie wycinki i pielęgnacje drzew metodą alpinistyczną.
Ta technika wycinki umożliwiła nam usuwanie wielu drzew stwarzających zagrożenie, nie uszkadzając infrastruktury i majątku znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie.
Zakład obecnie przygotowuje koncepcje dalszej modernizacji i doszkalania pracowników, aby podejmować nowe wyzwania w kolejnych latach.

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2018-02-27

Wydrukuj