BURMISTRZ GONIĄDZA ogłasza TRZECI  PRZETRG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  będącej własnością Gminy Goniądz we wsi Klewianka. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Goniądz położona jest na terenie z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę usługową  o nieuciążliwym charakterze oznaczona symbolem 1UO obejmująca istniejącą szkołę podstawową.
Załącznik:  Trzeci przetarg ustny nieograniczony.

 

Opublikowano: 2017-06-02

Wydrukuj