Trwają pracę nad nową edycją Funduszu Szwajcarskiego. Uruchomienie Funduszu  planowane jest w 2018 roku. Wsparciem mają zostać objęte projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii (instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, instalacje ogniw fotowoltaicznych,  pompy ciepła). Priorytetowo ma być potraktowany obszar północno-wschodniej Polski.
Poziom dofinansowania w ramach Funduszu będzie wynosił 85 proc. Całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Udział mieszkańca w projekcie wynosić będzie 15% kosztów.
Osoby zainteresowane z terenu Miasta i Gminy Goniądz proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Goniądzu, ul. Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz pokój nr 11 celem wypełnienia deklaracji przystąpienia do projektu budowy instalacji OZE w ramach Funduszu Szwajcarskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 lutego 2018r.

Załącznik:
Deklaracja OZE dla mieszkańców

 

Opublikowano: 2018-01-15

Wydrukuj