Szanowni Państwo,
Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji problemowych przestrzeni miejskich oraz oczekiwanych działań mających na celu ich ożywienie społeczno-gospodarcze.
 
Rewitalizacja - działanie skupione na zdegradowanym obiekcie, którego celem jest znalezienie dla niego nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obiekt, obszar staje się wartościowy i funkcjonalny. Rewitalizacja dotyczy nie tylko infrastruktury, ale przede wszystkim stworzenia odpowiednich warunków do poprawy warunków życia społeczności lokalnej, znajdującej się na rewitalizowanym obszarze.
 
Zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w pracach nad Programem. Ankieta ma charakter anonimowy.
 
Termin przesyłania ankiet od dnia 18.05.2017 r. do dnia 18.06.2017 r.
 
Ankietę można dostarczyć:

  1. Pocztą elektroniczna na adres: kancelaria.um@goniadz.pl
  2. Osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz (pokój nr 5);
  3. Ankietę można również wypełnić w formie elektronicznej. Formularz ankiety dostępny jest pod adresem: https://goo.gl/forms/IeVe7ua77JEIgaW72

Pliki do pobrania:
ANKIETA Goniądz Rewitalizacja.doc
 

 

Opublikowano: 2017-06-02 13:50

Wydrukuj