W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica” Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Goniądzu otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 14.000 złotych ponadto organ prowadzący – Gmina Goniądz – przekazał kwotę 3.500 złotych.
 Łącznie 17.500 złotych zostało przeznaczone na zakup monitora interaktywnego , zestawu tablicy interaktywnej z projektorem, a także zestawu nagłaśniającego. Urządzenia zostały zainstalowane w pracowniach szkoły i służą uczniom w procesie edukacyjnym.
 

 

Galeria zdjęć

Opublikowano: 2018-03-06 09:00

Wydrukuj